Kunst på smededal efterskole

Velkommen til Efterskolen Smededal

Efterskolen Smededal er en skole præget af åbne, glade og nysgerrige elever, og dygtige og engagerede lærere. Vi går op i, at alle vores elever føler sig velkomne hos os og inkluderes i fællesskabet.

Herudover, lægger vi vægt på en hverdag fyldt med høj faglighed, plads til spontanitet og vilje fra vores elever til at involvere sig – både i undervisningens teoretiske diskussioner og skolens praktiske hverdag.

Skolen engagerer sig med holdning til samfundets dagsorden. Eksempelvis uddannelse, miljø, klima, energi, flygtninge og politiske brændpunkter i ind- og udland.

Undervisningen på Smededal kan bedst beskrives som en lige vægtning af teori og praksis, så der altid er sammenhæng mellem ord og handling.

På Efterskolen Smededal prioriterer vi desuden en sund, økologisk og varieret kost.

Og så ligger skolen kun én time fra København!

elev boliger på smededal efterskole

Efterskolen Smededals linjefag