Velkommen til Efterskolen Smededal

Efterskolen Smededal er en skole præget af åbne, glade og nysgerrige elever og dygtige og engagerede lærere.

Vi lægger vægt på hverdag fyldt med, høj faglighed, plads til spontanitet og vilje til at involvere sig i både undervisningens teoretiske diskussioner og skolens praktiske hverdag.

Skolen engagerer sig med holdning til samfundets dagsorden, eksempelvis: uddannelse, miljø, klima, energi, flygtninge og politiske brændpunkter i ind- og udland.

Undervisningen på Smededal kan bedst beskrives som en lige vægtning af teori og en praksis, så der altid er sammenhæng mellem ord og handling.

På Efterskolen Smededal prioriterer vi desuden en sund, økologisk og varieret kost.