Smededal-logo-RGB

Smededal er vores fælles skole

Husmøde og Fællesmøde

Smededal skal være både lærernes og elevernes skole. Derfor er det vigtigt at eleverne har mulighed for yde medbestemmelse. Dette gøres bl.a. på det ugentlige husmøde, der afholdes fredag eftermiddag. Her sidder man med hele sit hus og én af sine huslærere og tager ugens vigtigste emner op. Man laver sammen en dagsorden, vælger en ordstyrer og en referent. Efter husmøder sluttes ugen af med et fællesmøde for hele skolen. Det er to repræsentanter fra Fælles Udvalget, der styrer mødet.

Fælles udvalg (FU)

Fælles udvalg, eller FU i daglig tale, er elevernes udvalg. Der vælges to elever fra hvert hus, som repræsenterer alle eleverne. FU mødes en gang om ugen i en time og holder møde om de ting, de gerne vil forbedre eller sætte igang på skolen. FU-repræsentanter sidder med på det ugentlige lærermøde, hvor de kan fremlægge deres oplæg og få indblik i lærernes løbende projekter og de daglige arbejdsgange. Til FU er tilknyttet to lærere, som hjælper med at lave oplæg og holde møder.

Elevovertagelsesdage

Hvert år er der dage i kalenderen, som er elevernes egne at råde over. I et udvalg planlægges aktiviteter, som eleverne vælger, koordinerer og bestiller i samarbejde med hinanden.

Elevovertagelsesdage

Hvert år er der dage i kalenderen, som er elevernes egne at råde over. I et udvalg planlægges aktiviteter, som eleverne vælger, koordinerer og bestiller i samarbejde med hinanden.

Aftener på Smededal

Aftener på Smededal er typisk fri. Til aftensmaden kan elever og lærere invitere til aktiviteter for hinanden. Eleverne kan også tage kørekort til skolens faglokaler, som musik og kunst, så man selv kan låse sig ind og tage ansvaret for at efterlade lokalet, så andre efterfølgende kan benytte lokalet ligeså godt.

Aktivitetsudvalg (AU)

Aktivitetsudvalget planlægger større aftenarrangementer for hele fællesskabet spredt ud på året, som f.eks. rollespil, fester, open-mic-night, foredrag udefra, osv. Udvalget består af elever fra hvert hus og to lærere.