Smededal-logo-RGB

Inkluderende Uddannelse

Efterskolen Smededal er en almen efterskole, der tilbyder undervisning på 9. og 10. klasses niveau, med tilhørende afgangsprøver.

Efterskolen optager unge fra en bred og varieret ungegruppe, med vidt forskellige forudsætninger. Hvis man som elev, har brug for faglig eller social støtte eller andre tiltag for at kunne gennemføre et efterskoleophold, er det vigtigt, at det er efterskolen bekendt ved indmeldelse.

Efterskolen Smededal er ikke en specialefterskole, og har man som elev brug for meget faglig støtte, eller har man store udfordringer med f.eks. misbrug, henviser vi til andre specialiserede tilbud eller til de efterskoler, som har specialviden inden for disse områder.

Skolen har dog erfaring med:

  • Dysleksi i mild/moderat grad
  • Psykisk sårbare unge (stress og depression)
  • ADD, ADHD, Aspergers syndrom, Tourette i mild/moderat grad

Inklusionstilbud

Som elev på efterskolen Smededal er det muligt at være elev på skolens 2-lærerhold, som udbydes i fagene dansk, engelsk og matematik. På dette hold er der, udover alm. undervisningsdifferentiering, i særlig grad fokus på den enkelte elevs individuelle, faglige behov.

I enkelte tilfælde er der mulighed for 1:1 støtte hos skolens specialpædagogiske personale, hvor der er fokus på aktuelle udfordringer herunder også de faglige.

Det vil være muligt at få ekstra lektiehjælp. Der tilbydes hjælp til at skabe struktur og overblik over ugen. Der kan, som hovedregel, etableres de individuelle løsninger, der skal til for at skabe bedst mulig trivsel i undervisningen. Desuden tilbydes støtte i brugen af hjælpemidler ifm. dysleksi.

Plan for evaluering

Evaluering og opfølgning vil løbende ske på team-møder og med forældrene 2 gange årligt.

Hjælpemidler

Alle elever  på efterskolen har adgang til CD-ord til hjælp med læsning/stavning, og der er mulighed for at søge om IT-rygsæk til elever med dysleksi. Vi har også et samarbejde med LæseTek i Holbæk, med hensyn til testning af elever med formodet dysleksi. 

FRIHED FORPLIGTER

Vi ser Smededal som en efterskole, der har et skoletilbud til en bred og varieret ungegruppe, med vidt forskellige forudsætninger. På skolen kan unge møde andre unger som kommer fra vilkår, der er vidt forskellige fra deres egne, såvel socialt, som økonomisk og fagligt. Over de sidste mange år, har vi været gode til at fastholde elever på skolen også i de tilfælde, hvor eleven har haft svært ved at leve op til faglige, sociale og rammemæssige forventninger og krav.

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Alle elever på skolen er tilknyttet et hus og har en kontaktlærer tilknyttet. Kontaktlæreren varetager kontakten til hjemmet, og vil, sammen med huslærerne, være den medarbejder, der er bedst orienteret om den enkelte elev.  

Der vil fire gange om året være mere dybdegående samtaler med hver elev om deres sociale og faglige mål på efterskolen. Nogle elever kan i længere perioder have brug for mere støtte end det, for at fungere optimal på efterskolen. Dette kræver et samarbejde med elevens hjemkommune. 

Indsatsen kan være ugentlige samtaler om det, der er svært, støtte til struktur og overblik, socialt samvær og konfliktløsning. Smededal har ikke specialuddannet personale til det socialpædagogiske arbejde. Det varetages af skolens lærere.

TILGÆNGELIGHED

Vi er som skole tilgængelige for alle grupper af unge. Socialt og kulturelt gør skolen meget for at kunne rumme de enkelte elever. Dette lige fra vores kostpolitik, til vores måde at håndtere konflikter. Skolen går langt for at fastholde elever i skolens fællesskab.