Kontakt

Medarbejdere på Efterskolen Smededal


Jesper Kongsgaard
Forstander


Ellen Christensen
Administrativ medarbejder


Charlotte Flindtholdt
Køkkenmedhjælper


Torben Sejrup

Pedelmedhjælper


Thilde Vedel Friis

Viceforstander


Nicklas Ledig

Køkkenleder (orlov til november ’23)


Danny Lambrecht
Pedel


Andreas Heigren
Lærer


Brendon Lou Mochia

Lærer (orlov i 2023-24)


Ida Aabo Møller
Lærer


Kasper Kurek Jensen

Årspraktikant


Mads Bjarkel

Lærer


Randi Helene Thysen
Lærer


Simon Dylsing
Lærer


Troels Guldager Nielsen
Lærer


Anita Wind Gotthardsen

Inklusionsmedarbejder


Henriette Hoffmann

Pæd. assistent


Jesper James Eliot Baltzer

Lærer


Lennart Dlubatz

Lærer


Mads Aabo Møller
Lærer


René Kjeldsen
Lærer


Tina Dandanell Meden
Lærer


Tullik Kousgaard
Lærer