Smededal-logo-RGB

KRAV TIL ELEVER

Smededal efterskole stiller nogle få enkle, men ufravigelige krav til elevernes adfærd og ansvarlighed.

Er du elev på skolen kræver vi af dig

Hvis du ikke lever op til disse krav vil det få konsekvenser. Du vil blive indkaldt til møde, hvor vi benytter en særlig “samtalemodel” hvorefter skolen konkret vurderer om din adfærd skal medføre sanktioner, eller i værste fald føre til bortvisning.

Ansvarlighed

I vores hverdag er samarbejde en nødvendighed og vi forventer, at du tager din del af ansvaret for at fællesskabet fungerer bedst muligt. Vi forventer også at du passer dine forpligtelser, -også indenfor mad/køkken og rengøring.

Rengørings rap by smededalefterskole

På Smededal har eleverne ansvar for sig selv og hinanden og for at der er en god og imødekommende stemning og tone på skolen.

Du har også medansvar for, at undervisningen bliver interessant og vedkommende, ved at være aktiv, engageret og velforberedt.

Alle har ansvar for at skolens værdier og ideer efterleves

Efterskolen Smededal er en røgfri efterskole!

Dette indebærer:

BOOK RUNDVISNING

Kom forbi Smededal og oplev stemningen, hør om mulighederne, se skolen og få en god snak med lærene og eleverne.