Smededal-logo-RGB
Smededal medarbejdere

LEDELSEN

FORSTANDER

VICEFORSTANDER


ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

INKLUSIONSMEDARBEJDER

 

PÆD. ASSISTENT

LÆRERSTABLEN

LÆRER (ORLOV I 2024)

KØKKEN

KØKKENLEDER

KØKKENMEDHJÆLPER

PEDEL

PEDELMEDHJÆLPER