Smededal-logo-RGB

STATISK


SOCIALE KLAUSULER

DET OFFICIELLE

STATISK

Fuldførelsefrekvens
/frafald

Oplysninger om prøvekarakterer


SOCIALE KLAUSULER

Efterskolen Smededal tilstræber at ansætte medarbejdere på særlige vilkår- flexjobs, skånejobs mv. Forudsætningerne for denne indsats er at skolens initiativer vedrørende de sociale klausuler ikke får negativ konsekvens for skolens elever.

Vi tilstræber som minimum at opfylde lovens krav til andelen af de samlet årsværk, der skal besættes med personer, der har varigt nedsat arbejdsevne mv. Medarbejdere, der som følge af længerevarende sygdom ikke længere kan bestride et fuldtidsarbejde på skolen, søges fastholdt hvis muligt.

DET OFFICIELLE

Selvevaluering

Selvevaluering 2023

Selvevaluering 2018 (vejledning)

Indholdsplan

Indholdsplan 23-24

Indholdsplan 22-23

Lønpolitik

Lønpolitik

Undervisningsevaluering

Eva undervisning 22-23

Undervisningsmiljøvurdering

UMV 22-23

Årsplan

Godkendt årsplan 2023-24

26012023135643