Bestyrelse & SKOLEKREDS

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter:

Henrik Cramer (formand)              hac@smededal.dk 

Henrik Cramer (formand)

“Jeg er (meget) gammel elev helt tilbage i 1976 hvor efterskolen hed Lerchenfeld. Her var eleverne med til at klargøre genbrugsbygge-materialer til den nye skole, så jeg har kendt Smededal siden undfangelsen.

Min erhvervskarriere byder på mange års ledelseserfaring indenfor både den private og offentlige sektor, hvor jeg har arbejdet med projekter i alle størrelser, både nationalt og internationalt. De seneste 15 år som leder af egne virksomheder, med GPDR, offentlige udbud og erhvervsrådgivning.

Jeg er med i skolekreds og bestyrelse på Smededal, fordi jeg mener, det er vigtigt at skoleformen udvikles og forsvares og fordi jeg selv har lutter gode minder fra min egen efterskoletid.”

Bente Lund Larsen (næstforkvinde)               

Bente Lund Larsen (næstforkvinde)    “Jeg har gennem mit 40-årige arbejdsliv været knyttet til de frie skolers verden. Som efterskolelærer i 12 år på Smededal og derefter ansat i Frie Skolers Lærerforening, som pædagogisk konsulent. Mine primære interesser har altid drejet sig om uddannelse og uddannelsespolitik. Som medlem af bestyrelsen på Smededal, håber jeg her i mit pensionistliv, at kunne medvirke til udvikling og fastholdelse af det demokratiske dannelsesprojekt, til gavn for de unge i dag og i fremtiden.”

Trine Simmel (bestyrelsesmedlem)

Trine Simmel (bestyrelsesmedlem)

“Jeg var elev på Smededal i skoleåret 2009-10. Siden har jeg læst politik og forvaltning på Roskilde Universitet. Tidligere har jeg været formand for handelsskoleeleverne i Danmark og jeg sidder pt. i hovedbestyrelsen i Enhedslisten. 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Smededal siden 2020, fordi jeg gerne vil bidrage til en positiv udvikling for Smededal, at Smededal bevarer sin sociale profil og at den demokratiske dannelse er i fokus, når bestyrelsen træffer beslutninger.”

Karla Yrsa Heilmann-Larsen (bestyrelsesmedlem)

Karla Yrsa

“Jeg gik på Smededal i skoleåret 2020-21. Jeg er bestyrelsens yngste medlem, men det ser jeg kun som en fordel, for det betyder at jeg ved hvordan det er at være ung og gå på efterskole i den tid, vi lever i. Meget af mit eget efterskoleår dedikerede jeg til det demokratiske arbejde på skolen, hvor tanker og idealer om fællesskab, forpligtelse og demokratisk dannelse blomstrede. Allerede dengang lovede jeg mig selv, at jeg skulle bruge disse erfaringer i efterskolens bestyrelse så snart jeg kunne. Så her er jeg! Mit håb er, at jeg kan repræsentere et ungt perspektiv og derigennem bidrage til den bedst mulige udvikling for Efterskolen Smededal. I dag er jeg elev på Christianshavns Gymnasium, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen såvel som elevrådets koordinationsudvalg.”

Jens Stenbæk (bestyrelsesmedlem)

Jens Stenbæk“I Smededals bestyrelse ser jeg mig selv som repræsentant for lokalområdet. Samtidig håber jeg, at jeg kan bidrage med min erfaring og relationer til fortsat udvikling af vores efterskole.

Mit arbejdsliv har været todelt. Først landmand og pioner inden for økologisk mælkeproduktion og senere politiker på kommunalt og regionalt niveau. I mit tidligere politiske virke har jeg i bestyrelser og råd, været tilknyttet mange dele af undervisnings-, uddannelses- og folkeoplysningssektoren.

I dag beskæftiger jeg mig bl.a. med den grønne omstilling som bestyrelsesfmd. for energikoncernen ANDEL og for bedre rammer for velfærdsuddannelserne som bestyrelsesfmd. for professionshøjskolen ABSALON.”

Amdi Ljunggren (suppleant)                

Amdi har været elev på Efterskolen Smededal og arbejder til daglig med økonomi og revision.

Karla Marie Barkholt Jensen (suppleant)

Karla har været elev på Efterskolen Smededal, årgang 2020-21.

Skolekreds

Skolens fundament er skolekredsen. Her kan følgende personer være medlemmer:

 • Forældre, der har eller har haft elever på skolen
 • Forældre, der bindende har tilmeldt elever til kommende skoleår
 • Tidligere elever
 • Medarbejdere – nuværende eller tidligere
 • Personer, der i øvrigt føler sig tilknyttet til skolen

Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Man betaler et skolekredskontingent (pt. 50 kr.) og har dermed ret til at møde frem til generalforsamlingen, hvor bl.a. skolens bestyrelse vælges. Tilmelding til skolekredsen sker pr. mail til info@smededal.dk. Oplys navn, adresse, mail og relation til skolen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 28. april 2024 kl. 15.00.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter:

Henrik Cramer (formand)              henrik.acosta.cramer@outlook.dk 

“Jeg er (meget) gammel elev helt tilbage i 1976 hvor efterskolen hed Lerchenfeld. Her var eleverne med til at klargøre genbrugsbygge-materialer til den nye skole, så jeg har kendt Smededal siden undfangelsen.

Min erhvervskarriere byder på mange års ledelseserfaring indenfor både den private og offentlige sektor, hvor jeg har arbejdet med projekter i alle størrelser, både nationalt og internationalt. De seneste 15 år som leder af egne virksomheder, med GPDR, offentlige udbud og erhvervsrådgivning.

Jeg er med i skolekreds og bestyrelse på Smededal, fordi, jeg mener, det er vigtigt at skoleformen udvikles og forsvares og fordi jeg selv har lutter gode minder fra min egen efterskoletid.”

Bente Lund Larsen (næstforkvinde)                bentell@godmail.dk

“Jeg har gennem mit 40-årige arbejdsliv været knyttet til de frie skolers verden. Som efterskolelærer i 12 år på Smededal og derefter ansat i Frie Skolers Lærerforening, som pædagogisk konsulent. Mine primære interesser har altid drejet sig om uddannelse og uddannelsespolitik. Som medlem af bestyrelsen på Smededal, håber jeg her i mit pensionistliv, at kunne medvirke til udvikling og fastholdelse af det demokratiske dannelsesprojekt, til gavn for de unge i dag og i fremtiden.”

Jens Munch Steensgaard
langevang1946@gmail.com

Jens BestyrelseJens har været ansat som pedel på Efterskolen Smededal.

 

 

 

 

Trine Simmel 

Bestyrelse Trine

“Jeg var elev på Smededal i skoleåret 2009/10. Siden har jeg læst politik og forvaltning på Roskilde Universitet. Tidligere har jeg været formand for handelsskoleeleverne i Danmark og jeg sidder pt. i hovedbestyrelsen i Enhedslisten. 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Smededal siden 2020, fordi jeg gerne vil bidrage til en positiv udvikling for Smededal, at Smededal bevarer sin sociale profil og at den demokratiske dannelse er i fokus, når bestyrelsen træffer beslutninger.”

Karla Yrsa Heilmann-Larsen

Jeg gik på Smededal i skoleåret 2020/21. Jeg er bestyrelsens yngste medlem, men det ser jeg kun som en fordel, for det betyder at jeg ved hvordan det er at være ung og gå på efterskole i den tid, vi lever i. Meget af mit eget efterskoleår dedikerede jeg til det demokratiske arbejde på skolen, hvor tanker og idealer om fællesskab, forpligtelse og demokratisk dannelse blomstrede. Allerede dengang lovede jeg mig selv, at jeg skulle bruge disse erfaringer i efterskolens bestyrelse så snart jeg kunne. Så her er jeg! Mit håb er, at jeg kan repræsentere et ungt perspektiv og derigennem bidrage til den bedst mulige udvikling for Efterskolen Smededal. I dag er jeg elev på Christianshavns Gymnasium, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen såvel som elevrådets koordinationsudvalg.

Karla Marie Barkholt Jensen (suppleant)

Karla har været elev på Efterskolen Smededal, årgang 20/21.

Skolekreds

Skolens fundament er skolekredsen. Her kan følgende personer være medlemmer:

 • Forældre, der har eller har haft elever på skolen
 • Forældre, der bindende har tilmeldt elever til kommende skoleår
 • Tidligere elever
 • Medarbejdere – nuværende eller tidligere
 • Personer, der i øvrigt føler sig tilknyttet til skolen

Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Man betaler et skolekredskontingent (pt. 50 kr.) og har dermed ret til at møde frem til generalforsamlingen, hvor bl.a. skolens bestyrelse vælges. Tilmelding til skolekredsen sker pr. mail til info@smededal.dk. Oplys navn, adresse, mail og relation til skolen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 30. april 2023 kl. 15.00.