Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter:

Henrik Cramer  (formand)                

henrik.acosta.cramer@outlook.dk 

Jeg er (meget) gammel elev helt tilbage i 1976 hvor efterskolen hed Lerchenfeld. Her var eleverne var med til at klargøre genbrugsbyggematerialer til den nye skole, så jeg har kendt Smededal siden undfangelsen.

Mit erhvervskarriere byder på mange års ledelseserfaring indenfor både den private og offentlige sektor, hvor han har arbejdet med projekter i alle størrelser både nationalt og internationalt. De seneste 10 år som leder af egne virksomheder.

Jeg er med i skolekreds og bestyrelse på Smededal fordi jeg mener det er vigtigt at skoleformen udvikles og forsvares og fordi jeg selv har lutter gode minder fra min egen efterskoletid.

Bente Lund Larsen   (næstforkvinde)                     

bentell@godmail.dk

Jeg har gennem mit 40-årige arbejdsliv været knyttet til de frie skolers verden. Som efterskolelærer i 12 år på Smededal og derefter ansat i Frie Skolers Lærerforening, som pædagogisk konsulent. Mine primære interesser har altid drejet sig om uddannelse og uddannelsespolitik. Som medlem af bestyrelsen på Smededal, håber jeg her i mit pensionistliv, at kunne medvirke til udvikling og fastholdelse af det demokratiske dannelses projekt, til gavn for de unge i dag og i fremtiden.

Jens Bestyrelse

Jens Munch Steensgaard

langevang1946@gmail.com

Jens har været ansat som pedel på Efterskolen Smededal.

Bestyrelse Trine

Trine Simmel 

Trine har været elev på Efterskolen Smededal.

Karla-Yrsa 

Karla-Yrsa har været elev på Efterskolen Smededal.

 

Suppleanter:

Birgitte Thielsen

Karla Marie Barkholt Jensen

Skolekreds

Skolens fundament er skolekredsen. Her kan:

  • Forældre, der har eller har haft elever på skolen
  • Forældre, der bindende har tilmeldt elever til kommende skoleår
  • Tidliger elever
  • Medarbejder – nuværende eller tidligere
  • Personer, der i øvrigt føler sig tilknyttet til skolen
  • være medlemmer.

Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Man betaler et skolekredskontigent (pt. 50 kr.) og har dermed ret til at møde frem til generalforsamlingen, hvor bl.a. skolens bestyrelse vælges. Tilmelding til skolekredsen sker pr. mail til info@smededal.dk. Oplys navn, adresse, mail og relation til skolen.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 23. april 2023 kl. 15.00.