Dansk

Dansk er det suverænt mest kreative fag i skolen. Har du mod på at udfordre dig selv på din skriftlighed og mundtlighed, så vil du rykke!

Vi arbejder i dansk hovedsagligt tematisk. Temaer kan for eksempel være: Kærlighed og seksualitet, identitet, realisme og Det Moderne Gennembrud, ondskab og danskhed. 

Vi arbejder med medier, forfatterskaber, analyse og fortolkninger, præsentation, ekspertpaneler, fremlæggelser, rollespil, debatindlæg, Den Varme Stol, Co-operative Learning, retorik, sanser og oplevelser og meget mere.

At vi følger undervisningsministeriets bekendtgørelser til danskundervisningen i 9. og 10. klasse er en selvfølge. Du kan som elev på skolen vælge at tage enten folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller 10. klasses prøve, begge efter prøveform B. (Den Mundtlige Synopsisprøve).

I danskfaget vil dine horisonter åbne sig, din nysgerrighed vil blive pirret og din faglighed vil få tæsk.