Engelsk

Faget er obligatorisk og følger undervisningsministeriets bekendtgørelser for 9. og 10. klasse.

Formålet med undervisningen er, at du bliver endnu bedre til at læse, lytte, forstå og udtrykke dig på engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Vi arbejder med forskellige temaer, med udgangspunkt i forholdene i nogle af de engelsksprogede lande i verden, så faget er også med til at give udsyn til andre kulturer og livsbetingelser.

Det giver mulighed for gode oplevelser og en indsigt, der kan bane vej for mellemfolkelig forståelse.

En styrkelse af de sproglige færdigheder vil øge lysten og modet til selv at rejse ud og skaffe sig førstehåndserfaringer.

Vi har ikke noget fast lærebogssystem, men “plukker” materiale mange steder fra, så der kan skaffes udfordringer til alle.

Der er mulighed for at gå til afgangsprøve eller 10. klasse prøve.