Fransk

Hvis du vælger fransk på Smededal vil du kunne tilegne dig kundskaber og færdigheder, således at du vil blive i stand til at forstå sproget og udtrykke dig både skriftligt og mundtligt.

Skolen skaber rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde som vil styrke og videreudvikle dine sproglige kundskaber.

Vi mener det er vigtigt at du tilegner dig indsigt i de kulturelle samfundsforhold der er i de fransktalende lande. Undervisningen er differentieret og arbejder med emner, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle temaer: mennesker og identitet, minoriteter, kærlighed, venskab…..

Dele af indholdet er af obligatorisk art som f.eks. samfundsforhold, men ellers er du som elev medbestemmende omkring emnevalg.

Hovedvægten i undervisningen lægges på det talte sprog med udgangspunkt i hverdagssituationer gennem samtale, fortælling, diskussioner og musiske/filmiske indslag.

På Smededal kan du tage folkeskolens afgangsprøve og 10 klasses prøve.