Fysik og kemi

Fysiske og kemiske processer og den teknologiske udvikling har stor betydning for vores hverdagsliv.

Faget fysik/kemi danner grundlag for en omverdensforståelse og kvalificerer dermed den enkelte til at forstå og agere i samfundet.

Faget er obligatorisk, niveaudelt med 10. kl., 9. kl. og et grundhold.

Grundholdet er natur& teknik inspireret og har til formål at vække nysgerrighed og interesse for verden omkring os.

10. kl. og 9. kl. arbejder hen imod en afsluttende prøve.

Vi tilbyder både almindelig afgangsprøve og 10. klasses prøven i fysik og kemi.