Geografi

En lille video fra geografiundervisningen.

Geografi og Danmark

Lær i geografi om sammenhængen imellem befolkninger og naturen. Befolkningssammensætninger og udvikling af erhverv i verdens lande. Forstå verdenen bedre med geografi på skemaet.

Du får indsigt i kulturelle forskelle imellem befolkninger og lande i verden, og hvordan det kan påvirke udviklingen og samfundet når flere forskellige befolkningsgrupper bor sammen. Her er Mellemøsten med de interne konflikter og Indien med deres kastesystem eksempler på uholdbar udvikling.

Herhjemme har befolkningss-ammensætningen også ændret sig en del med de mange flygtninge og asylsøgende. Hvad har det betydet for de forskellige landsdele. Hvor bor der flest, hvor flytter folk hen? Hvordan har naturen det, passer vi godt nok på den.

I lærer de grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.