Tysk

I Tyskland bor mere end 83 millioner mennesker. Dem og mange andre mennesker i tysktalende lande kan du blive bedre til at tale med, hvis du vælger tysk på Smededal. Sprog er altid godt at kunne, og selvom Tyskland er et stort land, er der ikke mange, der er gode til at tale tysk. Du gør altså dig selv en tjeneste ved at lære sproget.

Hvis du vælger at have tysk, når du begynder på Smededal, vil du både komme til at forstå, skrive og tale tysk. Nogle af emnerne i undervisningen er bestemt på forhånd, men du får også lov til at være med til at bestemme emner, som vi skal arbejde med. Nogle af emnerne kunne for eksempel være:

  • Mennesker og identitet
  • Venskab
  • Minoriteter
  • Kærlighed

Når du vælger tysk på Smededal, er det vigtigt for os, at du bliver bedre, end du var, før du kom. Det betyder også, at du ikke behøver være god til tysk, inden du kommer. Du skal bare have lyst til at lære mere og huske på, at fejl er noget, vi lærer af. Vi sætter nemlig rammerne for, at du kan styrke de evner, du allerede har.

Tysk undervisning

Når man har haft tysk undervisning, vil man gerne, at man kan bruge det i virkeligheden. Derfor går meget af undervisning med at tale tysk. Vi skal både tale med hinanden, fortælle og diskutere. Derudover skal vi se og høre både musik og film. På den måde vænner man sig til at høre udtalen og så kan du bruge tysk til noget, når du er færdig på efterskole.

Du skal selvfølgelig også vide noget om de lande, som taler sproget. Derfor skal vi sammen dykke ned i, hvordan tyskerne lever. Det er vigtigt at forstå, hvordan andre landes forhold er. Så i undervisningen lærer du også om tysktalende landes økonomi og politik. Så har du troet, at tysk er et kedeligt fag, som du aldrig bliver god til, skal du prøve tysk undervisning på Smededal.

Skolen skaber rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde som vil styrke og videreudvikle dine sproglige kundskaber.

Vi mener det er vigtigt at du tilegner dig indsigt i de kulturelle samfundsforhold der er i de tysktalende lande. Undervisningen er emneorienteret, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle temaer: mennesker og identitet, minoriteter, kærlighed, venskab….

Tysk eksamen

Efter et år med tysk på Smededal kan man gå til tysk eksamen. Eksamen kan måske virke skræmmende nu, men når vi sammen har brugt et år på at tale og skrive tysk, vil eksamen bare være mere af det, du allerede har lavet. Uanset om du tager 9. eller 10. klasse, kan du komme til eksamen, enten med folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøven.