Smededal-logo-RGB

OSO – Obligatorisk selvvalgt opgave

Alle elever udarbejder i årets løb en personlig uddannelsesplan og med udgangspunkt i denne skal 10. klasserne lave den “Obligatoriske Selvvalgte Opgave” – OSO.
OSO, brobygning og uddannelsesplanen skal tilsammen sikre at eleven opnår et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

Vejledningsaktiviteter

Vejlederne laver en fællesvejledning for alle elever, hvor de introduceres for årsplanen for vejledning og for hjemmesiden.

I løbet af året skal eleverne til 1-2 vejledningssamtaler af gruppe-/individuel karakter. Den 1. samtale koncentrerer sig primært om en konkretisering af elevens interesser, ønsker, kompetencer, samt erfaringer og spørgsmål de eventuelt måtte have.

Såfremt arbejdet med OSO-opgaven, uddannelsesplanen og www.ug.dk har givet anledning til ændring af uddannelsesønsker har eleverne mulighed for en 2. samtale med vejlederne.

Brobygningsugen for 10. klasser i uge 46 har en central rolle i vejledningen, da den er med til at afklare elevens ønsker og muligheder i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Vejlederne introducerer eleverne for den digitale optagelsesportal www.optagelse.dk og udleverer et login til hver elev. Dette betyder, at eleverne enten på skolen eller i samarbejde med forældrene kan udfylde uddannelsesplanen som er ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelsen.

Vejlederne er behjælpelige med udfyldning af ansøgningsskemaer (uddannelsesplanen) til ungdomsuddannelserne og ansvarlige for at disse sendes digitalt til de aktuelle uddannelsesinstitutioner.

Den endelige beslutning om valg af ungdomsuddannelse er elevens og forældrenes fælles ansvar.

Såfremt vejlederne ikke er enige i elevens/forældrenes beslutning om valg af uddannelse, sendes elevens uddannelsesplan videre til UU-vejledningen i hjemkommunen, som kan indstille eleven til optagelsesprøve.

Vores deadline for ansøgningsskemaerne (FTU-skema) er omkring vinterferien, så vejlederne kan nå at læse ansøgningen igennem inden undervisningsministeriets deadline (1. marts).

Vi opfordrer alle forældre til at anskaffe en digital signatur, da dette letter arbejdsgangen for alle parter.

Uddannelsesvejledningen på Smededal varetages af skolens uddannelsesvejledere

Vejlederne er en del af skolens og elevernes hverdag.

De har således daglig kontakt til eleverne både i og udenfor undervisning, hvilket giver optimale betingelser for vejledningen.

Alle elever er tilknyttet en primær vejleder og det tilstræbes at den primære vejleder har eleven i mindst ét fag.

Randi Thysen
rt@smededal.dk
Tina Dandanell Meden
tm@smededal.dk