Smededal-logo-RGB

Vi tilbyder undervisning som giver dig mulighed for at tage folkeskolens 9. klasses afgangseksamen og 10. klasses afgangsprøve.

I 9. klasse får du undervisning i de obligatoriske fag:

I 10. klasse får du undervisning i følgende fag:

Desuden skal du som 9. og 10. klasse vælge et af følgende 6 linjefag:

Linjefagene vælges for en halvårlig periode, i august og januar, så du får mulighed for at deltage i 2 linjefag i løbet af året. Du vil også blive undervist i medborgerskab, motion, køkken og fritidsfag/valgfag.

Læs mere om de boglige fag, samt køkken, herunde:

Beskrivelse af boligfag:

Dansk

Dansk er det suverænt mest kreative fag i skolen. Har du mod på at udfordre dig selv på din skriftlighed og mundtlighed, så vil du rykke!

Vi arbejder i dansk hovedsagligt tematisk. Temaer kan for eksempel være: Kærlighed og seksualitet, identitet, Realisme og Det Moderne Gennembrud, ondskab og danskhed.

Vi arbejder med medier, forfatterskaber, analyse og fortolkninger, præsentation, ekspertpaneler, fremlæggelser, rollespil, debatindlæg, Den Varme Stol, Co-operative Learning, retorik, sanser og oplevelser, og meget mere. 

At vi følger undervisningsministeriets bekendtgørelser til danskundervisningen i 9. og 10. klasse er en selvfølge. Du kan som elev på skolen vælge at tage enten folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller 10. klasses prøve, begge efter prøveform B (Den Mundtlige Synopsisprøve). 

I danskfaget vil dine horisonter åbne sig, din nysgerrighed vil blive pirret, og din faglighed vil få tæsk.

Matematik

På Efterskolen Smededal følger vi overordnet Undervisningsministeriets Fælles Mål fra 2019 for matematikundervisningen, så du kan gå op til Folkeskolens afsluttende prøve uanset om du følger 9. eller 10. klasse.

Formålet med undervisningen er, at du udvikler din forståelse for matematikken og opnår en viden og kunnen, så du bliver i stand til at kunne håndtere matematikrelaterede situationer i din dagligdag. Samtidig giver vi dig en solid baggrund for dine videre studier.

Derfor niveaudeler vi undervisningen for at ramme netop det niveau, der passer dig.

Har du haft det svært med matematik, får du styrket dine grundlæggende færdigheder, men stadig med fokus på de krav der gælder til de afsluttende prøver. Har du let ved matematik, vil vi udfordre dig, så du videreudvikler glæden ved matematik – eller genfinder den!

Tysk

I Tyskland bor mere end 83 millioner mennesker. Dem og mange andre mennesker i tysktalende lande kan du blive bedre til at tale med, hvis du vælger tysk på Smededal. Sprog er altid godt at kunne, og selvom Tyskland er et stort land, er der ikke mange, der er gode til at tale tysk. Du gør altså dig selv en tjeneste ved at lære sproget.

Hvis du vælger at have tysk, når du begynder på Smededal, vil du både komme til at forstå, skrive og tale tysk. Nogle af emnerne i undervisningen er bestemt på forhånd, men du får også lov til at være med til at bestemme emner, som vi skal arbejde med. Nogle af emnerne kunne for eksempel være:

  • Mennesker og identitet
  • Venskab
  • Minoriteter
  • Kærlighed
 

Når du vælger tysk på Smededal, er det vigtigt for os, at du bliver bedre, end du var, før du kom. Det betyder også, at du ikke behøver være god til tysk, inden du kommer. Du skal bare have lyst til at lære mere og huske på, at fejl er noget, vi lærer af. Vi sætter nemlig rammerne for, at du kan styrke de evner, du allerede har. 

Tysk undervisning:

Når man har haft tysk undervisning, vil man gerne, at man kan bruge det i virkeligheden. Derfor går meget af undervisning med at tale tysk. Vi skal både tale med hinanden, fortælle og diskutere. Derudover skal vi se og høre både musik og film. På den måde vænner man sig til at høre udtalen og så kan du bruge tysk til noget, når du er færdig på efterskole.

Du skal selvfølgelig også vide noget om de lande, som taler sproget. Derfor skal vi sammen dykke ned i, hvordan tyskerne lever. Det er vigtigt at forstå, hvordan andre landes forhold er. Så i undervisningen lærer du også om tysktalende landes økonomi og politik. Så har du troet, at tysk er et kedeligt fag, som du aldrig bliver god til, skal du prøve tysk undervisning på Smededal.

Skolen skaber rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde som vil styrke og videreudvikle dine sproglige kundskaber.

Engelsk

Formålet med undervisningen er, at du bliver endnu bedre til at læse, lytte, forstå og udtrykke dig på engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Vi arbejder med forskellige temaer, med udgangspunkt i forholdene i nogle af de engelsksprogede lande i verden, så faget også er med til at give udsyn til andre kulturer og livsbetingelser.

Det giver mulighed for gode oplevelser og en indsigt, der kan bane vej for mellemfolkelig forståelse.

En styrkelse af de sproglige færdigheder vil øge lysten og modet til selv at rejse ud og skaffe sig førstehåndserfaringer.

Vi har ikke noget fast lærebogssystem, men “plukker” materiale mange steder fra, så der kan skaffes udfordringer til alle.

Der er mulighed for at gå til afgangsprøve eller 10. klasses prøve.

Fransk

Det er spændende at rejse. Og det bliver kun sjovere af at kunne fremmedsprog, så man kan tale med lokale, bestille mad og få nye bekendtskaber, mens man er afsted. På Smededal har du mulighed for at vælge fransk, så du, når du er færdig på efterskole, kan tage ud at rejse og opleve verden på en ny måde. Det er ikke kun i Frankrig, de taler fransk. Mange andre lande lærer det som andetsprog. Både i nogle afrikanske lande, Canada og flere lande i Europa er fransk en nem måde at kommunikere med lokale.

Hvis du vælger fransk på Smededal, vil du, når året er omme, have brugt tid på at tale sproget. For mange er fransk ikke et sprog man har beskæftiget sig meget med før. Andre har måske en smule erfaring eller viden. Det er vigtigt for os, at du som elev har en oplevelse af at blive dygtigere til både at tale og forstå. Det betyder, at vi har lavet undervisningen, så den tager udgangspunkt i de basale elementer. Samtidig er vi opmærksomme på at lave undervisning på en måde, så alle elever får noget ud af det. I undervisningen i fransk på Smededal er der rig mulighed for at lære sproget, så det rent faktisk er brugbart, når du er færdig her.

Fransk undervisning:

I løbet af vores fransk undervisning skal vi arbejde med forskellige emner, hvor vi både skal læse, skrive, tale og forstå sproget.

Der er bestemt nogle emner på forhånd, som handler om samfundsforholdene i fransktalende lande. Her får du kendskab til, hvordan hverdagen er i forskellige lande, og hvordan deres samfund er bygget op. Selvom nogle emner er fastlagt, har du mulighed for at komme med forslag til, hvilke andre emner vi ellers kunne forholde os til.

En af vores fokuspunkter er det talte sprog. At du, efter at have haft fransk undervisning, kan bruge sproget til hverdagssituationer og har mod på at bruge det. Derfor går en stor del af vores fransk undervisning med at tale med hinanden, diskutere og fortælle. På den måde bliver man tryg ved sproget. Vi lægger stor vægt på at skabe et undervisningsmiljø, hvor man ikke skal være bange for at lave fejl.

Køkken

Undervisningen i køkkenet er obligatorisk.

I tre uger og nogle enkeltstående dage i løbet af skoleåret er du ude af den almindelige skoleundervisning om formiddagen, for i stedet at blive undervist i køkkenet sammen med de øvrige 6-7 elever fra din familiegruppe.
(I tre andre uger står I for morgen- og aftensmad, men det berører ikke den daglige undervisning).

Formålet med køkkenundervisningen er to ting:

  • For det første, at du lærer nogle praktiske og teoretiske ting omkring madlavning og hygiejne, såsom at behandle de forskellige råvarer bedst muligt, og at arbejde efter en opskrift, men også at sætte præg på maden – både med hensyn til smag og udseende, at være omhyggelig med renligheden, at få viden om ernæring, råvarekvalitet og sundhed, at arbejde selvstændigt og at arbejde i et team.
  • For det andet, at du og din gruppe i jeres køkkenuger har det praktiske ansvar for, at der hver dag og til tiden er sund og lækker mad på bordet!