Smededal-logo-RGB

På Efterskolen Smededal har vi følgende grundlæggende værdier:

ÅBENHED

En tro på at ÅBENHED er væsentligt for den enkeltes personlige og faglige udvikling. En åbenhed baseret på respekt for hinanden som ligeværdige, og på en nysgerrighed og interesse for en fælles verden, er det bedste udgangspunkt for læring og udvikling. Åbenhed mellem mennesker er det bedste udgangspunkt for samvær og samarbejde.

FÆLLESSKAB

En tro på at FÆLLESSKAB er givende og socialt udviklende. Fællesskab bygger på gensidig afhængighed og forpligtelse – og det vil således udfordre den enkeltes insisteren på ret til at handle og vælge individualistisk. Fællesskab rummer som sådan en stadig strøm af udfordringer, potentielle konflikter og oplevelser som gennemleves og løses, så erfaringer gøres, kompetencer opbygges og personligheder dannes.

KREATIVITET

En tro på at KREATIVITET er et stærkt redskab til udvikling af nye muligheder og løsninger. En verden under stadig forandring kræver mennesker med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og kan således skabe større livsduelighed.

ANSVARLIGHED

En tro på at ANSVARLIGHED er grundlæggende for fælles mål og handlinger og for et fælles samvær i dagligdagen. Ansvarlighed overskrider den enkeltes individualistiske selvtilstrækkelighed og danner grundlag for samhørighed, omsorg og forpligtelse.